Inclusieve zorg in het groen

Heb jij een goed idee om kwetsbare gezinnen weer mee te laten doen én maak je daarbij gebruik van de groene omgeving? Dien dan jouw project in voor onze challenge! De beste ideeën worden beloond met een financiële bijdrage van maximaal € 20.000. 

 

Iedereen in ons land hoort erbij en mag meedoen. Toch? Helaas is de praktijk soms heel anders. Er zijn kinderen, ouders en soms hele gezinnen die door omstandigheden niet kunnen, willen of durven meedoen. Omdat ze met beperkingen te maken hebben, tegen onderwijsproblemen aanlopen of door re-integratie worden uitgedaagd of op een manier achterstand hebben. Gelukkig zijn er allerlei initiatieven en organisaties die voor deze gezinnen zorgen. Zijn er genoeg van deze initiatieven? Wat ons betreft kunnen er nooit genoeg initiatieven zijn die zich inzetten voor kwetsbare gezinnen. Omdat het nodig is om te blijven zoeken naar nieuwe oplossingen.

Daarom schrijven wij deze challenge uit. De challenge richt zich op projecten die de veerkracht vergroten bij gezinnen in een achterstandssituatie met innovatieve gebruikmaking van de groene omgeving. Lees meer over de achtergrond en randvoorwaarden.  Doe je mee? Lees eerst de onderstaande informatie en dien dan je aanvraag in via dit webformulier.

Even voorstellen, wie zijn wij?
De missie van Eleven Floawers Foundation richt zich op het welzijn van mensen in de samenleving. En dan vooral voor groepen in de samenleving voor wie dat welzijn niet vanzelfsprekend is. We verlangen naar een samenleving waarin we samen zorgen, samen werken en samen leren. Kinderen groeien op in een gezin, familie, dorp of stad, ontwikkelen zichzelf, vormen een identiteit en nemen ieder een plek in deze samenleving. Soms overtuigd, soms zoekend. Er zijn omstandigheden waardoor ouders of kinderen zich onttrekken aan de samenleving of gewoonweg niet mee kúnnen komen. Omdat ze geen kans zien om een plek te verwerven of om zich staande te houden. En dat heeft vaak invloed op het hele gezin. Helaas zijn sommige structuren in onze samenleving zo ingericht of ontstaan, dat kwetsbare gezinnen buiten de boot blijven vallen. Deze gezinnen weer een plek in de samenleving geven en weer ‘zin’ laten ervaren, vraagt om creatieve en innovatieve oplossingen om veranderingen in gang te zetten. Initiatieven die gebruik maken van de groene omgeving hebben onze bijzondere aandacht. Want uit heel veel onderzoeken blijkt dat activiteiten die in ‘het groen’ worden gedaan mensen gezond houden, structuur bieden en herstel geven. Groen draagt bij aan gezondheid.

Eleven Floawers stimuleert veranderingen die inclusiviteit bevorderen.

Onze uitdaging aan jou - over de challenge

Challenge: inclusieve zorg in het groen
Budget
: € 60.000 (aanvragen max € 20.000 per project)
Looptijd: juni – september 2021
Doelgroep: Gezinnen  
Doelstelling: Vergroten van veerkracht bij gezinnen in achterstandssituaties met innovatieve gebruikmaking van de ‘groene omgeving’.  

Uitdaging
Loop jij al tijden rond met een idee, initiatief of een aanpak voor gezinnen die buiten de boot vallen, om hen weer een plek te geven en zin te laten ervaren? Iets dat misschien nog nooit is gedaan, maar wel het proberen waard is? Dan nodigen wij je uit om jouw idee met ons te delen. Wij zoeken naar innovatieve ideeën die inclusiviteit bevorderen én daarbij gebruik maken van een groene omgeving als onderdeel van het herstel.  Wij hebben een budget beschikbaar van € 60.000 waarvan we maximaal € 20.000 per project toekennen. Als jouw idee bij de beste ideeën behoort, krijg je van ons een bijdrage om je voorstel uit te gaan voeren. Ook zullen wij onze expertise, ons netwerk en professionele ondersteuning inzetten om bij te dragen aan het welslagen van het project. En wie weet leidt dat in de toekomst tot een vervolgproject. Wij werken graag langdurige samen, om échte verandering te kunnen inzetten.

Criteria
Hieronder lees je de criteria waarop we jouw aanvraag beoordelen.

 • Jouw projectidee is vernieuwend, nog nooit eerder gedaan én het proberen waard.
 • Je hebt een scherpe vraagstelling en een helder idee hoe dit aangepakt kan worden.
 • Het project richt zich op kwetsbare gezinnen in Nederland als gevolg van één of meerdere van de onderstaande oorzaken:
  - Beperking van één of meerdere van de gezinsleden
  - Onderwijsachterstand of schooluitval
  - Uitdaging bij re-integratie
  - Het leven in een achterstandssituatie
 • Het voorstel draagt bij aan versterking van het hele gezin.
 • Het project verbindt de landbouw en/of de natuur met zorg en geeft handen en voeten aan het uitgangspunt dat een groene omgeving bijdraagt aan gezondheid, structuur en herstel.  
 • Je werkt waar mogelijk samen met andere partijen.
 • Het projectvoorstel kan bij een positief resultaat duurzaam ingezet worden én door anderen ook overgenomen en uitgevoerd worden, als na de testfase de resultaten veel belovend zijn.
 • De uitvoering van het project start in eerste helft 2022.

Aanlevervoorwaarden
Wij ontvangen jouw aanvraag graag op de volgende manier:
Dien je aanvraag in op onze website via dit webformulier.
Naast het aanvraagformulier vragen we je de volgende documenten te uploaden:

 • Losse projectbegroting
 • Het projectvoorstel:
  • In word/pdf (max 5 pagina’s én max 1.000 woorden)
  • Of PowerPoint (max 10 slides)
  • Of een filmpje (max 5 minuten)

In jouw projectvoorstel zijn de hierboven genoemde criteria verwerkt en het bevat de volgende onderdelen:

 • Aanleiding met een scherpe vraagstelling (welk probleem ga je mee helpen oplossen)
 • Je idee in het kort
 • Doelgroep
 • Doelstellingen (SMART, hoeveel gezinnen wil je gaan ondersteunen, wat wil je bereiken, hoe ga je dat doen, enz.)
 • Mogelijke samenwerking met derden
 • Hoe ga je het idee overdragen aan anderen
 • Begroting

Planning
Indienen kan in de periode van 1 juni tm 30 september. In oktober worden de aanvragen beoordeeld door een vakkundige jury en dan selecteren we de winnaars. In de jury zit ook een vertegenwoordiging namens de Federatie van Zorg en Landbouw. Iedere deelnemer krijgt van ons een reactie op zijn of haar aanvraag. Over de uitslag wordt daarnaast niet gecommuniceerd.