Jaarverslag 2021

Iedereen hoort erbij!

Het jaar 2021 was voor de Eleven Floawers Foundation een mooi jaar, in meerdere opzichten! We hebben een nieuwe samenstelling van ons bestuur en directie. Door het gehele team is er gewerkt aan de beschrijving en invulling van onze hernieuwde focus. Afgelopen jaar hebben we de focus van ons werk verder gedefinieerd met de woorden Groen en Gezin. Wij steunen graag initiatieven die gezondheid bevorderen of waarbij zorg wordt verleend in een natuurlijke groene setting. Tegelijk zien we dat de ander het best tot haar of zijn recht komt binnen het gezin.

We leven in spannende en uitdagende tijden. Terwijl de klimaatcrisis zich op de achtergrond afspeelt, de Coronacrisis nauwelijks is weggeëbd en de oorlog in Oekraïne zich verder escaleert. Juist om deze reden vinden we het belangrijk om initiatieven te ondersteunen ofwel te stimuleren die inclusiviteit bevorderen voor mensen die leven in een achterstandssituatie. 

In 2021 hebben veel medewerkers en vrijwilligers in de projecten een grote bijdrage geleverd aan het welzijn van de ander. In ons jaarverslag zijn daar ook weer mooie voorbeelden van te lezen. Hieronder kunt u ons jaarverlag downloaden. Veel leesplezier!

Jaarverslag 2021