Jeugd

Waar mensen samen leven, onstaat cultuur. Want wat mensen doen is 'scheppen'. Taal is een belangrijk kenmerk van cultuur. We maken en gebruiken taal om betekenis te geven. Om te kunnen communiceren met elkaar. Om te te kunnen begrijpen. Soms is die 'taal' dat wat wordt gezegd of geschreven. Maar de 'taal' kan ook de vorm krijgen van muziek of kunst. En kan ook 'taal' zijn die wordt 'gebouwd', letterlijk, in vorm van gebouwen.

De Eleven Floawers Foundation is betrokken bij activiteiten, projecten en organisaties die uiting en vorm geven aan cultuur. Bijvoorbeeld:

  • Muziek: uitvoeringen van ensembles en koren
  • Musea: tentoonstellingen met maatschappelijk relevante thema's
  • Erfgoed: instandhouding

We beoordelen onze projecten aan de hand van ons beleid en onze criteria. Bovendien kennen we een aantal uitsluitingen.

Criteria