Drie winnaars challenge ‘Inclusieve zorg in het groen’ van Eleven Floawers Foundation

Geplaatst op:

Eleven Floawers Foundation heeft medio 2021 een challenge uitgeschreven waarbij organisaties uitgedaagd werden om een project in te dienen voor kwetsbare gezinnen waarbij gebruikt gemaakt wordt van de groene omgeving. Onder de titel ‘Inclusieve zorg in het groen’ konden organisaties een innovatief voorstel indienen waarmee kwetsbare gezinnen een nieuw perspectief wordt aangereikt.

Drie winnaars challenge ‘Inclusieve zorg in het groen’ van Eleven Floawers Foundation

Zorg voor kwetsbare gezinnen: maak gebruik van de groene omgeving.

Eleven Floawers Foundation schreef medio 2021 een challenge uit waarbij organisaties uitgedaagd werden om een project in te dienen voor kwetsbare gezinnen waarbij gebruikt gemaakt wordt van de groene omgeving. Onder de titel ‘Inclusieve zorg in het groen’ konden organisaties een innovatief voorstel indienen waarmee kwetsbare gezinnen een nieuw perspectief wordt aangereikt.

De projecten zijn beoordeeld op een aantal criteria. We vonden het onder meer belangrijk dat het projectidee vernieuwend én schaalbaar is, waarbij zoveel mogelijk wordt samengewerkt met andere partijen. We willen graag dat de projecten bijdragen aan de versterking van het hele gezin. Juist omdat we ons richten op kwetsbare gezinnen in Nederland als gevolg van een beperking, onderwijsachterstand, armoede of ziekte. Maar we hebben vooral gekeken of het de natuur verbindt met zorg voor kwetsbaren. Daarbij is ons uitgangspunt dat een groene omgeving bijdraagt aan gezondheid, structuur en herstel. 

Drie projecten zijn als winnaar uit de bus gekomen. 

‘Groener leven in de stad’ van Stichting Anders. Stichting Anders verbindt ondernemers en hulpvragers aan elkaar en brengt zo verbindingen tot stand waarbij zowel de gever als de ontvanger wordt meegenomen in de rijkdom van geven. In veel gevallen is het thema ‘groen’ voor de hulpvragers geen zegen, maar een zorg vanwege de grote afwezigheid van groen in hun leven. Omdat ze op een flat wonen, of omdat de groene omgeving onbereikbaar is vanwege een gebrek aan vervoer. Of ze hebben wel een tuin, maar kunnen deze niet onderhouden vanwege financiële, mentale of fysieke beperkingen. Stichting Anders wil starten met een pilot-project om voor deze doelgroep groen vooral een zegen te laten zijn in plaats van zorg. Met het pilot-project Groener Leven wil Stichting Anders in 2022 aan minimaal 50 kwetsbare gezinnen in een achterstandssituatie een impuls geven die hen op een nieuwe manier verbindt met de groene omgeving die ook bijdraagt aan gezondheid structuur, herstel en ontspanning. Dit gaan ze doen door een ‘Groene Boost’ aan te bieden aan kwetsbare gezinnen zonder tuin. Of met een tuin zonder planten, omdat daar geen geld voor is. Gezinnen ontvangen planten thuis om de woning zelf groener te maken, of voor de eigen tuin of het dakterras. Ook gaat Stichting Anders gezinsabonnementen aanbieden voor een dierenpark, buitenspeeltuin of natuurrecreatiegebied in de regio aan gezinnen die niet beschikken over een tuin of buitenruimte.

‘Inloophuis voor mensen die geraakt zijn door kanker’ bij zorgboerderij Burgerbrug. Nico en Wendy Borst hebben een geitenhouderij en zorgboerderij in Burgerbrug (Noord-Holland). Graag willen ze op hun boerderij ook inloophuis starten voor ‘iedereen die geraakt is door kanker’. Wendy Borst heeft zelf borstkanker gehad en heeft ervaren dat het herstellen na kanker ‘fijn en prettig is in een landelijke, groene omgeving met dieren en een tuin’. Daarom wil ze graag mensen die geraakt zijn door kanker (bij henzelf of bij naasten) een rustige en natuurlijke omgeving met dieren aanbieden. Zodat ze tot rust kunnen komen en de ziekte een plek kunnen geven. Want wanneer iemand kanker krijgt, raakt dat het hele gezin.

‘Samen Tuin’ van Natuurstad Rotterdam. Natuurstad Rotterdam bezit kinderboerderijen en (school)tuinen in Rotterdam en wil door recreatie, educatie en participatie ‘duurzaam denken en handelen’ vergroten. Jongeren en ouderen kunnen op de kinderboerderijen en in de tuinen van alles ontdekken over natuur en de zorg voor het milieu. In Rotterdam is armoede een groot probleem: twintig procent van de kinderen in Rotterdam groeit op in armoede. Armoede is een ingewikkeld probleem en Natuurstad Rotterdam wil in het project ‘Samen Tuin’ graag een positieve bijdrage leveren aan de gevolgen van armoede: gezonde voeding, aangaan van sociale contacten en het participeren in de samenleving. In het project ‘SamenTuin’ wil Natuurstad Rotterdam met een aantal gezinnen gaan (moes)tuinieren. Gezinnen ontmoeten elkaar en vergroten zo hun sociale netwerk, kunnen in de buitenlucht aan de slag en hebben een ontspannen middag, leren veel over gezond eten en gaan met gezonde voeding naar huis.

 

 

Meer weten?

Harriët Gijsbertsen

Programma Manager

Meer weten?