Onze projecten

Projecten die we ondersteunen, veranderen en verbeteren samen leven. Daarbij richten we ons op drie thema's: onderwijs, cultuur en specifieke aspecten samen leven. Bovendien voldoen ze aan de criteria die we gebruiken om onze besluiten te nemen. En uiteraard zijn onze uitsluitingen niet van toepassing. Een aantal projecten beschrijven we hierna.

CRiteria