Samen leven

Mensen leven samen en dat noemen we een 'samenleving': een gemeenschap van mensen die onderlinge relaties hebben. Die iets met elkaar te maken hebben. Soms veel en intensief, soms oppervlakkig. Als individuen en als groepen met een zelfde achtergrond, kenmerk of belang. De ene mens of de ene groep gaat dit gemakkelijker af dan de ander(e). Handicaps, armoede, status...ze kunnen belemmeren (voldoende) samen te leven of deel uit te maken van de samenleving.

De Eleven Floawers Foundation is betrokken bij projecten die samen leven verbeteren of veranderen. Bijvoorbeeld:

  • Opvang en integratie van vluchtelingen
  • Andere, vernieuwende vormen van mobiliteit

We beoordelen onze projecten aan de hand van ons beleid en onze criteria. Bovendien kennen we een aantal uitsluitingen.

Criteria