Achterstandssituaties

Helaas zijn sommige structuren in onze samenleving zo ingericht of ontstaan, dat kwetsbare gezinnen buiten de boot blijven vallen. Deze gezinnen weer een plek in de samenleving geven en weer ‘zin’ laten ervaren en hun veerkracht vergroten, vraagt om creatieve en innovatieve oplossingen om veranderingen in gang te zetten. Ook deze gezinnen hebben recht om erbij te horen. 

We dragen graag bij aan het versterken van kwetsbare gezinnen in Nederland als gevolg van één of meerdere van de onderstaande oorzaken:

  • Beperking van één of meerdere van de gezinsleden
  • Onderwijsachterstand of schooluitval
  • Uitdaging bij re-integratie
  • Het leven in een achterstandssituatie

Initiatieven die gebruik maken van de groene omgeving hebben onze bijzondere aandacht. 

We beoordelen onze projecten aan de hand van ons beleid en onze criteria. Bovendien kennen we een aantal uitsluitingen.

Criteria