Thema

Armoede & Voeding

Style Element

Armoede & Voeding

Te veel kwetsbare gezinnen hebben te weinig middelen voor gezonde voeding. Op de zorgboerderij wordt lokaal voedsel geproduceerd. Wij stimuleren initiatieven die duurzaam voedsel produceren en verspreiden onder kwetsbare gezinnen in de eigen omgeving.

Cliënten op de zorgboerderij helpen mee in productie en hebben zo een zinvolle dagbesteding. Want de groene omgeving doet hen goed. Met de opbrengst worden ook weer anderen blij gemaakt. Wij houden ervan als de oogst op deze manier ‘wordt verdubbeld’.

Sterke gezinnen in een inclusieve samenleving

  • Veerkracht

  • Thema's