Thema's

Inclusieve zorg en de zorglandbouw

Samen zorgen, samen werken en samen leven

Style Element

Vergroten veerkracht bij gezinnen

Eleven Floawers Foundation zet zich in om de veerkracht te vergroten bij gezinnen in achterstandssituaties. Wij willen inspireren en veranderingen stimuleren die inclusiviteit bevorderen voor kwetsbare gezinnen. We zien uit naar een samenleving waarbij samen leven, samen leren en samen zorgen vanzelfsprekend zijn.

Daarbij hebben wij een focus op projecten in de zorglandbouw die kinderen en hun ouders versterken in achterstandssituaties, met onderwijsuitdagingen of met betrekking tot re-integratie. En landbouwbedrijven die overwegen om de transitie te maken naar landbouw met zorg.

We leggen onze focus op de volgende thema’s: Preventie & Jeugd, Jeugdzorg op de (zorg)boerderij, Armoede & Voeding, Kennis & Innovatie.
Bekijk onze visie

Ontdek onze thema’s

Armoede & Voeding

Te veel kwetsbare gezinnen hebben te weinig middelen voor gezonde voeding. Op de zorgboerderij wordt lokaal voedsel geproduceerd. Wij stimuleren initiatieven die duurzaam voedsel produceren en verspreiden onder kwetsbare gezinnen in de eigen omgeving.
Lees meer

Jeugdzorg op de (zorg)boerderij

Zorgboeren doen veel en mooi werk. Maar waar kunnen jongeren heen na de periode op de zorgboerderij? Wij dragen graag bij aan innovaties waar de zorgboerderij inzet op het versterken van het gezin thuis. En op het begeleiden van jongeren naar passend werk of een opleiding.
Lees meer

Kennis & Innovatie

Overweegt u de overstap van boer naar zorgboer te maken? We maken graag kennis met u. In ons netwerk is veel kennis beschikbaar en we delen deze graag met anderen. Dit doen we ook middels kennisbijeenkomsten voor bestaande zorgboeren die landbouw en zorg combineren.
Lees meer

Preventie & Jeugd

Nog steeds vallen teveel jongeren uit op school. Ouders ervaren onzekerheid in het opvoeden. Daarom versterken we initiatieven op de zorgboerderij rondom opvoedondersteuning en onderwijsondersteuning. Zodat volledige uitval thuis en op school voorkomen kan worden.
Lees meer

Heeft u vragen of ideeën?

Door samen te werken kunnen we nog meer impact maken op het snijvlak van landbouw en jeugdzorg. Bent u (zorg)boer, werkzaam in de jeugdzorg of verantwoordelijk vanuit de overheid? Wij denken, helpen en werken graag met u mee.

Style Element

Harriët Gijsbertsen

Programma-manager

Bel Harriët Gijsbertsen Stel een vraag