Voor wie

Wie kan een aanvraag indienen?

Wij zoeken initiatieven die aansluiten bij onze thema’s Preventie & Jeugd, Jeugdzorg op de (zorg)boerderij, Armoede & Voeding, Kennis & Innovatie.

Style Element

Inspireren en stimuleren van vernieuwende projecten voor kwetsbare gezinnen

Eleven Floawers Foundation is betrokken bij initiatieven die zorglandbouw inzetten om kwetsbare gezinnen te versterken. We stimuleren vernieuwende en veelbelovende initiatieven die anders zijn, duurzaam en gericht op preventie of juist uitstroom uit de jeugdzorg.

Impact maken op het snijvlak van landbouw en jeugdzorg kan alleen door samen te werken. Dus bent u (zorg)boer, werkzaam in de jeugdzorg of verantwoordelijk vanuit de overheid voor projecten die hier over gaan? En wilt u, net als wij, het onmogelijke proberen mogelijk te maken? Wij denken, helpen en werken graag met u mee.
Lees onze visie
Style Element
Eleven Floawers Foundation wil veelbelovende initiatieven aanjagen die anderen inspireren.

Wie ondersteunen wij?

De boer van landbouw naar zorglandbouw

Bent u boer en overweegt u de stap om zorgboer te worden? We denken graag met u mee en stellen ons netwerk beschikbaar om de stap van landbouw naar zorglandbouw te maken.
Lees meer

Gemeente en overheidsinstellingen

Heeft u als gemeente een creatief voorstel, waarvoor u tijdelijk een externe partner zoekt om te pionieren? In dat geval denken we met plezier met u mee.
Lees meer

Jeugdzorginstellingen

Het systeem van de jeugdzorg loopt steeds meer vast. Er zijn meer jongeren die hulp nodig hebben, dan beschikbare plaatsen in de jeugdzorg. Eleven Floawers Foundation wil een actieve bijdrage leveren aan dit vraagstuk door te investeren in jeugdzorgorganisaties die goede ideeën hebben om te investeren in preventie.
Lees meer

Onderwijs

We zijn geïnteresseerd in ideeën van scholen en leerkrachten die buiten de lijntjes durven te kleuren om hun kinderen, jongeren én hun ouders een goede basis mee te geven. We geven er de voorkeur aan als scholen en zorgboeren hierin een mooie samenwerking ontwikkelen.
Lees meer

Onderzoeksinstellingen

Een goede onderbouwing van interventies is een belangrijke schakel in het opschalen. Eleven Floawers is geïnteresseerd als we daar een bijdrage aan kunnen leveren.
Lees meer

Heeft u vragen of ideeën?

Impact maken op het snijvlak van landbouw en jeugdzorg kan alleen door samen te werken. Bent u (zorg)boer, werkzaam in de jeugdzorg of verantwoordelijk vanuit de overheid? Wij denken, helpen en werken graag met u mee.

Style Element

Harriët Gijsbertsen

Programma-manager

Bel Harriët Gijsbertsen Stel een vraag