ANBI-informatie

RSIN-nummer

855191995

KvK-nummer
63335778

Bezoekadres
Zonneoordlaan 17
6718 TK EDE

Vestigingsadres
Edeseweg 30
6741 CR LUNTEREN

Telefoonnummer
0318-757951

E-mailadres
office@elevenfloawers.com

Style Element
Sterke gezinnen & inclusieve samenleving

Eleven Floawers Foundation

Bestuur
Het Bestuur van de Eleven Floawers Foundation bestaat uit:

Beloningsbeleid

Conform de statuten ontvangen de leden van het Bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en een niet overmatig vacatiegeld.

Beleid en Bestedingen
Voor wat betreft de doelen, het beleid en de bestedingen van de Stichting, verwijzen wij naar het recente Jaarverslag (PDF)en deze website.

Beleidsplan
Het beleidsplan 2022-2025 kun je hier downloaden (PDF).

ANBI publicatiegegevens 
Eleven Floawers Foundation is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De belastingdienst heeft een standaardformulier te beschikking gesteld, voor het publiceren van de belangrijkste gegevens. Dit ingevulde standaardformulier publicatieplicht ANBI vermogensfondsen kan hier worden gedownload.