Criteria

Waar letten we op bij samenwerking?

Samenwerken met initiatieven doen we graag als we mogelijkheden zien gezamenlijk veranderingen en verbeteringen te realiseren op het gebied van inclusiviteit en samen leven, samen werken en samen leren. We richten ons daarbij op gezinnen in achterstandssituaties en initiatieven rondom (zorg)landbouw hebben onze bijzondere aandacht. We letten er op dat projecten een duidelijke verandering of verbetering realiseren en een ontwikkeling initiëren die vernieuwend is.

Criteria

 • Impact
  Wordt er een aantoonbare verandering/verbetering nagestreefd?

 • Vernieuwend
  Is de inhoud en de vorm van het project/initiatief al eerder gedaan of betreft het vernieuwende elementen?

 • Ondernemend
  Is de aanvrager/het project gericht op behalen van resultaten, werkt men planmatig en gericht op gehele of gedeeltelijke (financiële) onafhankelijkheid?

 • Co-financiers
  Zijn er ook andere partijen bij de financiering betrokken (financieel en/of in natura)?

 • Stakeholders-betrokkenheid
  Worden de doelgroepen en de direct belanghebbenden bij het project betrokken?

 • Samenwerking
  Staat de organisatie open voor samenwerken met andere organisaties en wordt die samenwerking actief gezocht?

 • Transparant
  Is de aanvrager transparant over resultaten, werkwijzen, methoden, omzet of financiële huishouding?

 • Christelijke waarden
  De inhoud en werkwijze van project en de organisatie zijn in lijn met christelijke waarden en normen.

 • Wat doen we niet?

  • Verwerven en (nieuw- of ver-)bouw van fysieke panden/vastgoed en de inrichting en het onderhoud daarvan
  • Individuele begunstiging
  • PR-activiteiten en fondsenwervende activiteiten
  • Algemene fondsvorming door derden
  • Projecten op het gebied van dans, theater, circus, etc.
  • Ondersteuning aan vrijwilligersprojecten en reis- en verblijfkosten van vrijwilligers
  • Studiekosten, beurzen en stages
  • Aanschaf van hardware zoals muziekinstrumenten, ICT apparatuur etc.