Thema

Jeugdzorg op de (zorg)boerderij

Style Element

Jeugdzorg op de (zorg)boerderij

Zorgboeren doen veel en mooi werk. Maar waar kunnen jongeren heen na de periode op de zorgboerderij? Wij dragen graag bij aan innovaties waar de zorgboerderij inzet op het versterken van het gezin thuis. En op het begeleiden van jongeren naar passend werk of een opleiding.

De vraag naar goede jeugdzorg groeit jaarlijks. De sector ervaart knelpunten bij instroom, de wachtlijsten groeien. Maar ook bij het doorstromen naar vervolghulp. Eleven Floawers steunt graag innovaties die passende uitstroom uit de jeugdzorg stimuleert naar een volgende stap.

Sterke gezinnen in een inclusieve samenleving

  • Veerkracht

  • Thema's