Thema

Preventie & Jeugd

Style Element

Preventie & Jeugd

Nog steeds vallen teveel jongeren uit op school. Ouders ervaren onzekerheid in het opvoeden. Daarom versterken we initiatieven op de zorgboerderij rondom opvoedondersteuning en onderwijsondersteuning. Zodat volledige uitval thuis en op school voorkomen kan worden.

Door preventieve hulp te verlenen op school of in het gezin, is doorstroom naar een zwaardere vorm van jeugdhulp niet altijd nodig. Eleven Floawers is graag betrokken bij creatieve oplossingen om in deze fase meer te bereiken om de jongere en het gezin sterker te maken.

Eleven Floawers Foundation zet zich in om de veerkracht te vergroten bij gezinnen in achterstandssituaties. Wij willen inspireren en veranderingen stimuleren die inclusiviteit bevorderen voor kwetsbare gezinnen. We zien uit naar een samenleving waarbij samen leven, samen leren en samen zorgen vanzelfsprekend zijn.

We leggen onze focus op de volgende thema’s: Preventie & Jeugd, Jeugdzorg op de (zorg)boerderij, Armoede & Voeding, Kennis & Innovatie. Kijk hier voor de andere thema's.

Sterke gezinnen in een inclusieve samenleving

  • Veerkracht

  • Thema's