Visie

Herstel in de groene omgeving

In de schepping ligt kracht voor herstel, ervaren we rust en leren we omgaan met gebrokenheid.

Style Element

Groen: goed voor de gezondheid

Uit heel veel onderzoeken blijkt dat activiteiten die in ‘het groen’ worden gedaan mensen gezond houden, structuur bieden en herstel geven. Groen draagt bij aan gezondheid. We zoeken daarom initiatieven die landbouw en zorg combineren bij het versterken van gezinnen.

Style Element
Eleven Floawers Foundation stimuleert veranderingen die inclusiviteit bevorderen voor gezinnen die leven in een achterstandssituatie. Wij willen nieuwe en veelbelovende initiatieven aanjagen die duurzaam zijn en anderen inspireren. Initiatieven die zorg en landbouw combineren hebben onze bijzondere aandacht.

We richten ons daarbij op preventie, zodat voorkomen kan worden dat jongeren helemaal uitvallen (thuis of op school). En ook op de uitstroom, zodat jongeren die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben weer kunnen terugkeren naar het eigen gezin dat voldoende sterk is om er te zijn voor deze kinderen met een rugzakje. Ook stimuleren we uitstroom van (jong)volwassenen naar een passende en zinvolle werkomgeving.

(Jeugd)zorg op de zorgboerderij

  • Waarom

  • Wat

  • Hoe

Ontdek onze aanpak

Denken in mogelijkheden

Het is een complex samenspel om kwetsbare gezinnen te versterken vanuit een omgeving in de (zorg)landbouw en hen met een netwerk van zorg te ondersteunen. Het is al helemaal niet eenvoudig om dit op een andere manier aan te pakken.

Ondanks alle mogelijke bezwaren denken wij graag in hoe het wél kan. Of hoe het óók kan. Of ánders kan. Mogelijk betekent voor ons niet ‘misschien’, maar ‘zo kan het ook’. Begrijp ons goed: anders is geen doel op zich. Maar wij vinden het prachtig als mensen ideeën of idealen hebben die grote impact zouden kunnen maken, maar ‘schier onmogelijk’ lijken. Want wat als het wél lukt…?

Kracht in kwetsbaarheid

De zorglandbouw krijgt veel aandacht. Er zijn prachtige platforms en netwerken om zorgboeren succesvol te laten zijn.

Wij zetten ons in voor die zorgboeren of zorginstellingen die anders denken, anders doen of willen gaan doen en zoeken naar routes en mogelijkheden om dat te realiseren. Kortom: wij zoeken naar eigenwijze (zorg)boeren met lef en visie. Een goed idee of een uitgesproken ideaal is bij aanvang kwetsbaar. Juist daarom zetten wij ons in om samen te verkennen of deze kwetsbaarheid als kracht ingezet kan worden. Om gezinnen vanuit een achterstand te versterken en de reguliere zorg te ontlasten.

Groen is groots

In de zorglandbouw zijn veel mooie initiatieven die ook bewezen succesvol zijn. Ondertussen staat de reguliere landbouw in Nederland onder druk. Zou het voor boeren nu meer mogelijk zijn om een transitie te maken naar ‘landbouw met zorg’?

Wij denken altijd positief, vanuit wat er wél kan. Wij denken ook graag groots. Juist daarom sluiten we aan bij prille, vernieuwende en veelbelovende initiatieven. Als we daar ruimte, aandacht en een voedingsbodem voor bieden, kunnen we met elkaar zoveel meer positieve impact maken. Voor kwetsbare gezinnen, voor de (jeugd)zorg en zeker ook voor de groene omgeving.

Versterking in verandering

Een verandering van een systeem kost tijd, energie en aandacht. Allemaal schaarse elementen in een omgeving waarbij de druk niet minder wordt.

Wij geloven in de kracht van ‘samen werken’. Waar mensen samenkomen, ontstaan ideeën, inzichten en vaak ook nieuwe mogelijkheden. Wij willen helpen het ogenschijnlijk onmogelijke, mogelijk te maken. Niet als eenmalig project, maar altijd vanuit een duurzame visie met oog voor lange termijn.

Criteria projecten

Samenwerken met initiatieven doen we graag als we mogelijkheden zien gezamenlijk veranderingen en verbeteringen te realiseren op het gebied van inclusiviteit en samen leven, samen werken en samen leren.

We richten ons daarbij op gezinnen in achterstandssituaties en initiatieven rondom (zorg)landbouw hebben onze bijzondere aandacht. We letten er op dat projecten een duidelijke verandering of verbetering realiseren en een ontwikkeling initiëren die vernieuwd is.

Bekijk alle criteria

Ontdek onze thema's

Heeft u vragen of ideeën?

Impact maken op het snijvlak van landbouw en jeugdzorg kan alleen door samen te werken. Bent u (zorg)boer, werkzaam in de jeugdzorg of verantwoordelijk vanuit van de overheid? Wij denken, helpen en werken graag met u mee.

Style Element

Harriët Gijsbertsen

Programma-manager

Bel Harriët Gijsbertsen Stel een vraag