Wie ondersteunen wij

Onderzoeksinstellingen

Style Element

Een goede onderbouwing van interventies is een belangrijke schakel in het opschalen. Eleven Floawers is geïnteresseerd als we daar een bijdrage aan kunnen leveren. Soms is wetenschappelijke onderbouwing nodig om de overheid of de politiek zover te krijgen om te investeren in zorg die wél werkt. Daarom dragen we bij aan onderzoeken die het werkveld inzicht geven in wat wel of wat juist niet ingezet moet worden om kwetsbare gezinnen te versterken.