Eleven Floawers Foundation

Eleven Floawers Foundation wil verandering stimuleren en inclusiviteit bevorderen. Aanjagen van nieuwe en veelbelovende initiatieven die duurzaam zijn en anderen inspireren, die mensen weer laten samenleven. Het gezin (in de meeste brede zin van het woord, van kleinkinderen tot grootouders) heeft daarbinnen de bijzondere aandacht. 

De verzorgingsstaat zoals we die kenden, is niet meer. Inmiddels ligt de nadruk op zelfredzaamheid. Deskundigen signaleren echter een zorgwekkende exclusie van verschillende groepen Nederlanders. Zij leven in achterstand, hebben te maken met beperkingen, onderwijsproblemen of staan voor de uitdaging te re-integreren. Wij willen graag inspireren om dit te veranderen en ervoor te zorgen dat iedereen er weer bij hoort en mee kan doen.

Dat doen we door zelf op zoek te gaan naar personen, projecten en initiatieven. Jij hoeft óns dus niet te vinden, wij vinden jóu wel!