Eleven Floawers Foundation

De verzorgingsstaat zoals we die kenden, is niet meer. Inmiddels ligt de nadruk op zelfredzaamheid. Deskundigen signaleren alleen zorgwekkende exclusie van verschillende groepen Nederlanders. Zij leven in achterstand, hebben te maken met beperkingen, onderwijsproblemen of staan voor de uitdaging te re-integreren.

Wij willen graag inspireren om dit te veranderen en dus om te zorgen dat iedereen er weer bij hoort en mee kan doen.

Dat doen we door zelf op zoek te gaan naar personen, projecten en initiatieven.
Jij hoeft óns dus niet te vinden, wij vinden jóu wel!