Eleven Floawers Foundation

Eleven Floawers Foundation stimuleert veranderingen die inclusiviteit bevorderen voor mensen die leven in een achterstandssituatie. Wij willen nieuwe en veelbelovende initiatieven aanjagen die duurzaam zijn en anderen inspireren, die mensen weer laten samenleven. Initiatieven die natuur, landbouw en zorg combineren hebben onze bijzondere aandacht. 

De verzorgingsstaat zoals we die kenden, is niet meer. Inmiddels ligt de nadruk op zelfredzaamheid. Deskundigen signaleren echter een zorgwekkende exclusie van verschillende groepen Nederlanders. Zij leven in achterstand, hebben te maken met beperkingen, onderwijsproblemen of staan voor de uitdaging te re-integreren. Wij willen graag inspireren om dit te veranderen en ervoor te zorgen dat iedereen er weer bij hoort en mee kan doen. We richten ons daarbij op het gezin in de meeste brede zin van het woord, van kleinkinderen tot grootouders.

Dat doen we door zelf op zoek te gaan naar personen, projecten en initiatieven. Jij hoeft óns dus niet te vinden, wij vinden jóu wel!