Project

Jeugdzorgboeren leveren een concrete bijdrage binnen de jeugdzorg

Style Element

Jeugdzorgboeren zijn beter zichtbaar binnen jeugdzorg én erkend als volwassen jeugdzorginstelling.

Jeugdzorgboeren leveren een concrete bijdrage binnen de jeugdzorg

Ondanks dat de positieve resultaten die zorgboeren bij de ondersteuning van kinderen behalen fors zijn (Hassink e.a. 2011), zijn de jeugdzorgboeren nog een vrij onbekende groep zorgverleners. Dit bleek ook uit de conferentie georganiseerd door Eleven Floawers Foundation en de Federatie Landbouw & Zorg in mei 2022. Daarnaast zien we dat het systeem van de Jeugdzorg vast loopt: de vraag naar zorg is structureel groter dan het aanbod. Ook de jeugdzorgboeren lopen hier tegenaan: er zijn steeds langere wachtlijsten bij jeugdzorgboeren.

Er is veel aan de hand in de Jeugdzorg: er is steeds meer vraag naar zorg, en het budget is beperkt. In de komende jaren komt er een grote uitdaging op Nederland af om kinderen en jeugd een zo goed mogelijke start te geven in het leven.

Zorgboerderijen die zich op deze doelgroep richten zijn daar ook dagelijks mee bezig en hebben vanuit hun professionaliteit concrete ideeën hoe het hele systeem van de jeugdzorg verbeterd kan worden. Zodat minder kinderen in de zware jeugdhulp terecht komen én dat deze kinderen beter en sneller geholpen kunnen worden op de juiste plek.

Helaas wordt de inbreng van de professionals van de jeugdzorgboeren nog onvoldoende op waarde geschat. Met dit project wil de Federatie de rol van zorgboerderijen binnen de Jeugdzorg verdiepen door pilots uit te voeren én hun meerwaarde ook beter te onderbouwen. Vanuit die visie wil de federatie vier pilots opzetten waarin ze zich richt op het uitdenken en testen van innovatie ideeën rondom preventie (zodat meer jongeren niet vast hoeven te lopen en dus ook niet naar de zorgboerderij hoeven), verbeteren van instroom (zodat jongeren op de juiste plek terecht komen), verbeteren van doorstroom (zodat jongeren niet hoeven te blijven ‘hangen’ op de zorgboerderij maar er zicht is op een andere plek) en uitstroom (zodat kinderen en jongeren ook na hun periode op de zorgboerderij  het vol kunnen houden).

De resultaten van deze pilots worden gedeeld met andere jeugdzorgboeren en met beleidsmakers in de jeugdzorg (zoals Jeugdzorg Nederland en de VNG).

Style Element

Omschrijving afbeelding / kan hier ook alleen een foto ipv met video?

Omdat op de zorgboerderij mensen echt gezien en gehoord worden, daarom werkt het.
Style Element

Tamara van Ark

Voorzitter Federatie Landbouw en Zorg

Uitvoering

De Federatie Landbouw en Zorg is de brancheorganisatie voor alle zorgboeren in Nederland. Het concept ‘zorgboeren’ bestaat zo’n 25 jaar en is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen concept dat staat in Nederland. Op dit moment ontvangen landelijk zo’n 8.000 kinderen zorg op een Zorgboerderij. Er worden diverse vormen van jeugdzorg geboden met verschillende hulpvragen, van lichte tot zware jeugdhulp. Van respijtzorg tot de opvang van jongeren met complexe problematiek.

Het doel?

De Federatie wil in kaart brengen hoe de kernwaarden van jeugdzorgboeren gecombineerd met bewezen methoden van de jeugdzorg (zoals onder meer ontwikkelingsgericht werken) een oplossing kunnen bieden voor de knelpunten waar men in de breedte van de jeugdzorg tegenaan loopt. Hiermee wordt tevens gewerkt aan een betere zichtbaarheid van jeugdzorgboeren in het veld van jeugdzorg én worden de jeugdzorgboeren op de kaart gezet als volwassen jeugdzorginstelling.

Onze betrokkenheid

Eleven Floawers Foundation is mede initiatiefnemer van zowel de kennissessie jeugdzorgboeren als deze pilot traject, en draagt financieel bij aan de uitvoering van deze pilots.

Deel project:

Heeft u vragen of ideeën?

Impact maken op het snijvlak van landbouw en jeugdzorg kan alleen door samen te werken. Bent u (zorg)boer, werkzaam in de jeugdzorg of verantwoordelijk vanuit de overheid? Wij denken, helpen en werken graag met u mee.

Style Element

Harriët Gijsbertsen

Programma-manager

Bel Harriët Gijsbertsen Stel een vraag

Bekijk andere projecten

Bekijk alle projecten