Over ons

Familiefonds Paul en Mineke Baan

De Eleven Floawers Foundation is een familiefonds, opgericht door Paul en Mineke Baan. De naam is een verwijzing naar de elf kinderen van Paul en Mineke, die ook actief betrokken zijn bij het fonds.

Style Element

Sterke gezinnen in een inclusieve samenleving

Het gezin, belangrijk voor de familie Baan, is een plek waar kinderen met vallen en opstaan kunnen opgroeien. Zodat ze later als stabiele volwassenen hun eigen plek in de maatschappij kunnen innemen. Helaas kunnen niet alle gezinnen voor hun kinderen een stabiele thuisbasis zijn. Door ziekte, armoede en andere vormen van kwetsbaarheid. Deze kwetsbare gezinnen vallen buiten de boot. En dat gaat ons aan het hart.

Wij willen deze gezinnen weer een plek in de samenleving geven, ‘zin’ laten ervaren en hun veerkracht vergroten. Dit vraagt om creatieve en innovatieve oplossingen om veranderingen in gang te zetten.

We verlangen naar een samenleving waarin we samen zorgen, samen werken en samen leven. Daarom willen we veelbelovende initiatieven aanjagen die duurzaam zijn en anderen inspireren. We steunen graag initiatieven en projecten die mensen laten samenleven. We richten ons daarbij op het gezin in de meeste brede zin van het woord, van kleinkinderen tot grootouders. Initiatieven in de zorglandbouw hebben onze bijzondere aandacht. Dat doen we op een betrokken manier: actief en met inzet van onze kennis en ons netwerk.

Inspireren

Eleven Floawers wil inspireren tot het bedenken en uitvoeren van initiatieven die ervoor zorgen dat mensen er weer bij gaan horen. Het christelijk geloof speelt in dit verband een belangrijk rol. We geloven in God als Schepper en Onderhouder van de aarde. Dit is voor ons bepalend als we het hebben over 'samen leven'. Hij is het immers die ons het leven geeft en ons (samen)leven leidt.

De Bron

De Bijbel is daarbij een waarde(n)volle Bron van kennis, inspiratie en normering voor het leven. Deze Bron leert ons dat we …

• onze zegeningen mogen tellen en zorgen kunnen delen,
• mogen streven naar naar het ontwikkelen van goede relaties,
• dit kunnen doen door verantwoordelijkheid te nemen, omdat we ook verantwoordelijk zijn voor de ander,
• geroepen zijn om een wijs rentmeester te zijn in een de wereld waarin wij samen leven.

Daarom stimuleren we verandering en bevorderen inclusiviteit.

Historie

In 2006 namen Paul en Mineke Baan initiatief voor wat nu de Eleven FLoawers Foundation is. Vanuit het verlangen om ook hun kinderen mee te nemen in de wereld van filantropie en om samen met het gezin concreet wat te kunnen betekenen voor kwetsbare gezinnen. In het bestuur zijn daarom altijd leden van de familie vertegenwoordigd, naast een aantal andere bestuursleden van buiten de familie. Eleven Floawers Foundation is een ANBI en zet zich vanuit dit fonds belangeloos in voor kwetsbare gezinnen in Nederland.

Ons team

Het bestuur van Eleven Floawers Foundation bestaat uit vijf personen.

Prof. Dr. Elbert Dijkgraaf, Wouter Baan, Rien Baan, Steven van Westreenen, Dr. Harmen van Wijnen (voorzitter), Theo Dijkstra (directeur).
Het bestuur wordt ondersteund door de directeur en een programmamanager.

Criteria projecten

Samenwerken met initiatieven doen we graag als we mogelijkheden zien gezamenlijk veranderingen en verbeteringen te realiseren op het gebied van inclusiviteit en samen leven, samen werken en samen leren.

We richten ons daarbij op gezinnen in achterstandssituaties en initiatieven rondom zorglandbouw hebben onze bijzondere aandacht. We letten er op dat projecten een duidelijke verandering of verbetering realiseren en een ontwikkeling initiëren die vernieuwd is.

Bekijk alle criteria
Style Element
Sterke gezinnen & inclusieve samenleving

Eleven Floawers Foundation