Criteria

Samenwerken met initiatieven doen we (pas) als we mogelijkheden zien gezamenlijk veranderingen en verbeteringen te realiseren op het gebied van samen leven. We richten ons daarbij op drie thema's: onderwijs, cultuur en een aantal specifieke aspecten van de samenleving. Uiteraard moet die samenwerking aansluiten bij onze prioriteiten. Bovendien zoeken we altijd naar mogelijkheden om verbindingen te leggen en versterking te zoeken. Bijvoorbeeld doordat we stimuleren daar waar mogelijk met andere projecten op te trekken en van elkaars ervaringen en deskundigheid gebruik te maken.

Om je een indruk te geven waar we op letten als we een mogelijke samenwerking onderzoeken, geven we hier een aantal afwegingen die we maken. 

Heeft je activiteit...

 • een duidelijke, inhoudelijke relatie met de thema's onderwijs, cultuur en samen leven?
 • tot doel een duidelijke verandering of verbetering te realiseren?
 • een ontwikkeling of activiteit op het oog die innovatief is?

En verder... heb je...

 • een ondernemende visie?
 • ook andere financiers bij je project gezocht/gevonden?
 • interesse in echte samenwerking met ons en ons netwerk?
 • een transparante wijze van werken wat betreft bijvoorbeeld je methoden en resultaten etc.?
 • waarden die niet tegengesteld zijn aan de christelijke waarden waaraan wij als Bestuur hechten?

Ten slotte, om niet te vergeten. Er zijn ook onderwerpen die we niet ondersteunen, bijvoorbeeld:

 • Verwerven en (nieuw- of ver-)bouw van fysieke panden/vastgoed en de inrichting en het onderhoud daarvan.
 • Individuele begunstiging
 • PR-activiteiten en fondsenwervende activiteiten
 • Media-uitingen (uitzendingen op tv, documentaires, dvd’s etc.)
 • Activiteiten die binnen de mogelijkheden van overheidssubsidies vallen
 • Algemene fondsvorming door derden
 • Projecten op het gebied van sport en spel, dans, theater, circus, etc.
 • Ondersteuning aan vrijwilligersprojecten (bouwreizen etc.) en reis- en verblijfkosten van vrijwilligers
 • Lokale evenementen en initiatieven
 • Studiekosten, beurzen en stages
 • Aanschaf van hardware zoals muziekinstrumenten, ICT apparatuur etc.