Criteria

Belangrijk

Samenwerken met initiatieven doen we (pas) als we mogelijkheden zien gezamenlijk veranderingen en verbeteringen te realiseren op het gebied van inclusiviteit en samen leven, samen werken en samen leren. We richten ons daarbij op gezinnen in achterstandssituaties en initiatieven die gebruik maken van de groene omgeving hebben onze bijzondere aandacht. We dragen graag bij aan het versterken van kwetsbare gezinnen in Nederland als gevolg van één of meerdere van de onderstaande oorzaken:

 • Beperking van één of meerdere van de gezinsleden
 • Onderwijsachterstand of schooluitval
 • Uitdaging bij re-integratie
 • Het leven in een achterstandssituatie

Omdat we streven naar het leggen en versterken van verbindingen, zijn we voortdurend op zoek naar initiatieven. En dat laatste is dan ook onze werkwijze: we zoeken naar partners met wie we kunnen samenwerken. Het heeft, met andere woorden, geen zin aanvragen te doen voor financiering omdat ons uitgangspunt is dat wij jou wel vinden als je in ons zoekprofiel past.

Om je een indruk te geven waar we op letten als we een mogelijke samenwerking onderzoeken, geven we hier een aantal afwegingen die we maken. 

Initiatieven ... 

 • hebben een duidelijke, inhoudelijke relatie met het thema gezinnen in achterstandssituaties én maken gebruik van de groene omgeving;
 • richten zich op één of meerdere van de onderstaande doelgroepen 
  • beperking van één of meerdere van de gezinsleden
  • onderwijsachterstand of schooluitval
  • uitdaging bij re-integratie
  • het leven in een achterstandssituatie
 • hebben tot doel een duidelijke verandering of verbetering te realiseren;
 • initieren een ontwikkeling of activiteit die vernieuwend is.

En verder hebben onze partners...

 • een ondernemende visie
 • bij voorkeur ook andere financiers bij hun activiteit betrokken
 • echte interesse samenwerking met ons en ons netwerk
 • een transparante wijze van werken wat betreft bijvoorbeeld je methoden en resultaten etc.
 • waarden die niet tegengesteld zijn aan de christelijke waarden waaraan het bestuur hecht

Ten slotte, om niet te vergeten. Er zijn ook onderwerpen die we niet ondersteunen, bijvoorbeeld:

 • Verwerven en (nieuw- of ver-)bouw van fysieke panden/vastgoed en de inrichting en het onderhoud daarvan.
 • Individuele begunstiging
 • PR-activiteiten en fondsenwervende activiteiten
 • Bepaalde media-uitingen
 • Activiteiten die binnen de mogelijkheden van overheidssubsidies vallen
 • Algemene fondsvorming door derden
 • Projecten op het gebied van sport en spel, dans, theater, circus, etc.
 • Ondersteuning aan vrijwilligersprojecten (bouwreizen etc.) en reis- en verblijfkosten van vrijwilligers
 • Lokale evenementen en initiatieven
 • Studiekosten, beurzen en stages
 • Aanschaf van hardware zoals muziekinstrumenten, ICT apparatuur etc.