Gezin

We verlangen naar een samenleving waarin we samen zorgen, samen werken en samen leren. Kinderen groeien op in een gezin, familie, dorp of stad, ontwikkelen zichzelf, vormen een identiteit en nemen ieder een plek in deze samenleving.

Soms overtuigd, soms zoekend. Er zijn omstandigheden waardoor ouders of kinderen zich onttrekken aan de samenleving of gewoonweg niet mee kúnnen komen. Omdat ze geen kans zien om een plek te verwerven of om zich staande te houden. En dat heeft vaak invloed op het hele gezin.

Helaas zijn sommige structuren in onze samenleving zo ingericht of ontstaan, dat kwetsbare gezinnen buiten de boot blijven vallen. Deze gezinnen weer een plek in de samenleving geven en weer ‘zin’ laten ervaren, vraagt om creatieve en innovatieve oplossingen om veranderingen in gang te zetten. Ook deze gezinnen hebben recht om erbij te horen. 

Initiatieven die gebruik maken van de groene omgeving hebben onze bijzondere aandacht. 

We beoordelen onze projecten aan de hand van ons beleid en onze criteria. Bovendien kennen we een aantal uitsluitingen.

Criteria