Gezin

Je bent klein, groeit op en geniet onderwijs. Leraren helpen je de lesstof te begrijpen. Het curriculum dat je volgt bereid je voor op je toekomst. In de groep waarin je zit, leer je samenwerken met anderen. Iedereen doet zijn best. En toch kan het altijd beter of anders. Soms omdat het moet omdat de omstandigheden of de tijd dat vragen.

De Eleven Floawers Foundation is betrokken bij leerlingen, leraren en projecten die bijdragen aan veranderingen in het primair en voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld:

  • Nieuwe vormen van lesgeven
  • Begeleiding van en onderwijs aan leerlingen met leermoeilijkheden en talenten
  • Aanvullende lesprogramma's

We beoordelen onze projecten aan de hand van ons beleid en onze criteria. Bovendien kennen we een aantal uitsluitingen.

Criteria