Groen

Tijdens hun verblijf op een zorgboerderij eten en drinken ouderen met dementie beter, ‘moeilijke jongeren’ vertonen minder gedragsproblemen, ook na het verblijf. Wonen of werken in een kleinschalige opvang met veel buitenlucht, fysiek werk en persoonlijke aandacht doet mensen goed. Uit heel veel onderzoeken blijkt dat activiteiten die in ‘het groen’ worden gedaan mensen gezond houden, structuur bieden en herstel geven. Groen draagt bij aan gezondheid. 

Het benutten van natuur of landbouw in de zorg voor mensen is van alle tijden. We weten dat in de Middeleeuwen gevangenissen, ziekenhuizen en kloosters vaak verschillende ruimten hadden die we nu als ‘therapeutische buitenruimten’ zouden betitelen. De laatste jaren zijn er steeds meer ontwikkelingen die natuur, landbouw en zorg combineren. Een goede ontwikkeling! 

Wij steunen graag initiatieven die de gezondheid bevorderen of waarbij zorg wordt verleend in een natuurlijke setting. Het kan gaan om de zorg voor verslaafden op een boerderij, maar ook om therapie voor jongeren. Projecten die de natuur verbindt met zorg en handen en voeten geeft aan het uitgangspunt dat een groene omgeving bijdraagt aan gezondheid, structuur en herstel.  

We beoordelen onze projecten aan de hand van ons beleid en onze criteria. Bovendien kennen we een aantal uitsluitingen.

Criteria