Eleven Floawers Foundation

Wij willen graag activiteiten stimuleren die samen leven positief veranderen en verbeteren. Dat doen we op een betrokken manier: actief en met inzet van onze kennis en ons netwerk.

Visie

Mensen leven samen en vormen daarmee een samenleving. Ze groeien er in op, nemen er aan deel en ontwikkelen zichzelf erdoor: van jongs af aan tot en met de ouderdom.

Is dat zo? Ja! Is dat zo voor iedereen? Nee. Er zijn mensen, jong en oud die door allerlei  oorzaken niet kunnen deelnemen aan de samenleving. Bijvoorbeeld omdat ze armoede kennen (ook in Nederland!), beperkingen hebben of moeten re-integreren nadat heb iets is overkomen. Deze mensen zijn niet 'inclusief'. En voor hén willen wij iets doen. We willen inspireren tot het bedenken en en uitvoeren van initiatieven die ervoor zorgen dat mensen en groepen van mensen er weer bij gaan horen!

Het Christelijk geloof speelt in dit verband een belangrijk rol. We leven samen vanuit het geloof in God als Schepper en Onderhouder van de aarde. Dit geeft een heel bijzondere zin aan dat samen leven. Hij is het immers die ons het (samen) leven geeft en ons (samen) leven leidt. De Bijbel is daarbij een waarde(n)volle Bron van kennis, inspiratie en normering voor het (samen) leven.

Deze Bron leert ons dat we…