Eleven Floawers Foundation

De Eleven Floawers Foundation is een familiefonds. We stimuleren verandering en bevorderen inclusiviteit.

Helaas zijn sommige structuren in onze samenleving zo ingericht of ontstaan, dat kwetsbare gezinnen buiten de boot blijven vallen. Deze gezinnen weer een plek in de samenleving geven en weer ‘zin’ laten ervaren en hun veerkracht vergroten, vraagt om creatieve en innovatieve oplossingen om veranderingen in gang te zetten. 

We verlangen naar een samenleving waarin we samen zorgen, samen werken en samen leven. Daarom willen we nieuwe en veelbelovende initiatieven aanjagen die duurzaam zijn en anderen inspireren. We steunen graag initiatieven en projecten die mensen weer laten samenleven. We richten ons daarbij op het gezin (in de meeste brede zin van het woord, van kleinkinderen tot grootouders). Initiatieven die gebruik maken van de groene omgeving hebben onze bijzondere aandacht. 

Dat doen we op een betrokken manier: actief en met inzet van onze kennis en ons netwerk.

 

Visie

Mensen leven samen en vormen daarmee een samenleving. Ze groeien er in op, nemen er aan deel en ontwikkelen zichzelf erdoor: van jongs af aan tot en met de ouderdom.

Is dat zo? Ja! Is dat zo voor iedereen? Nee. Er zijn mensen, jong en oud, die door allerlei oorzaken niet kunnen deelnemen aan de samenleving. Bijvoorbeeld omdat ze armoede kennen (ook in Nederland!), beperkingen hebben of moeten re-integreren nadat hen iets is overkomen. Deze mensen ervaren onze samenleving niet als 'inclusief'. En voor hén willen wij iets doen. We willen inspireren tot het bedenken en uitvoeren van initiatieven die ervoor zorgen dat mensen er weer bij gaan horen!

Het christelijk geloof speelt in dit verband een belangrijk rol. We leven samen vanuit het geloof in God als Schepper en Onderhouder van de aarde. Dit is voor ons bepalend als we het hebben over 'samen leven'. Hij is het immers die ons het (samen) leven geeft en ons (samen)leven leidt. De Bijbel is daarbij een waarde(n)volle Bron van kennis, inspiratie en normering voor het leven.

Deze Bron leert ons dat we…