Eleven Floawers Foundation

Wij willen graag activiteiten stimuleren die samen leven positief veranderen en verbeteren. Dat doen we op een betrokken manier: actief en met inzet van onze kennis en ons netwerk.

Visie

Mensen leven samen en vormen daarmee een samenleving. Ze groeien er in op, nemen er aan deel en ontwikkelen zichzelf erdoor: van jongs af aan tot en met de ouderdom. Bovendien geven en ontlenen mensen zin aan hun samenleven en verkrijgen zij er een identiteit door. Dat doen ze soms overtuigd en soms zoekend. En dat altijd met verantwoordelijkheden ten opzichte van en voor de ander met wie wordt samengeleefd. Uiteraard is er ook sprake van verantwoordelijk voor zichzelf.

Helaas zijn er omstandigheden die er toe leiden dat mensen zich onttrekken aan de samenleving of dat proberen te doen. Ze hebben moeite zin te zien, kunnen hun verantwoordelijkheden niet aan, zien geen kans een plek te verwerven of zich staande te houden. Bovendien komt het ook voor dat er mensen zijn die letterlijk minder gemakkelijk bewegen.

Voor hen is de samenleving op zoek naar methoden en middelen om samen leven (weer) mogelijk te maken, te stimuleren of te faciliteren, vanuit een verplichtende verantwoordelijkheid. Hij of zij die hulp behoeft, heeft daar dan ook recht op ondersteuning, met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid.

Het Christelijk geloof speelt in dit verband een belangrijk rol. We leven samen vanuit het geloof in God als Schepper en Onderhouder van de aarde. Dit geeft een heel bijzondere zin aan dat samen leven. Hij is het immers die ons het (samen) leven geeft en ons (samen) leven leidt. De Bijbel is daarbij een waarde(n)volle Bron van kennis, inspiratie en normering voor het (samen) leven.

Deze Bron leert ons dat we…