Dr. H.J (Harmen)  van Wijnen

Dr. H.J (Harmen) van Wijnen

Voorzitter

Harmen van Wijnen is voorztter van het college van bestuur van de Christelijke Hogeschool Ede. Daarnaast is hij actief als predikant in de PKN.