Gegevens en Beleidsplan

RSIN-nummer

855191995

KvK-nummer
63335778

Vestigingsadres
Dorpsstraat 14
6741 AK  LUNTEREN

Telefoonnummer
0318-757951

E-mailadres
office@elevenfloawers.com

Bestuur
Het Bestuur van de Eleven Floawers Foundation bestaat uit:

  • Dr. H.J. (Harmen) van Wijnen - voorzitter
  • G.G.J. (Rutger) Baan - lid
  • G.J. (Geert-Jan) Baan - lid
  • S. (Steven) van Westreenen - lid

Oprichter en strategisch adviseur:

J.G.P. (Paul) Baan

Raad van Advies
 

Beloningsbeleid

Conform de statuten ontvangen de leden van het Bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en een niet overmatig vacatiegeld.

Beleid en Bestedingen
Voor wat betreft de doelen, het beleid en de bestedingen van de Stichting, verwijzen wij naar het recente Jaarverslag (PDF)en deze website.

Beleidsplan
Het beleidsplan 2018-2021 kun je hier downloaden (PDF).