Gegevens en Beleidsplan

RSIN-nummer

855191995

KvK-nummer
63335778

Vestigingsadres
Edeseweg 30
6741 CR LUNTEREN

Telefoonnummer
0318-757951

E-mailadres
office@elevenfloawers.com

Bestuur
Het Bestuur van de Eleven Floawers Foundation bestaat uit:

  • Dr.Harmen van Wijnen - voorzitter
  • Prof. Dr. Elbert Dijkgraaf - lid
  • Steven van Westreenen - lid
  • Geert-Jan Baan - lid
  • Rien baan - lid

Beloningsbeleid

Conform de statuten ontvangen de leden van het Bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en een niet overmatig vacatiegeld.

Beleid en Bestedingen
Voor wat betreft de doelen, het beleid en de bestedingen van de Stichting, verwijzen wij naar het recente Jaarverslag (PDF)en deze website.

Beleidsplan
Het beleidsplan 2018-2021 kun je hier downloaden (PDF).

Standaardformulier 
Het standaardformulier publicatieplicht ANBI vermogensfondsen kan hier worden gedownload.