Jaarverslag 2019

In ons jaarverslag over 2019 schrijft Rutger Baan, een van de bestuursleden, het volgende: ‘Zónder de visie, inzet, kennis en kunde ván mensen, vóór mensen, kunnen wij als stichting onze missie niet uitvoeren’, en ‘We geloven dat ‘samen leven’ het welzijn van mensen bevordert. Meedoen in de samenleving, erbij horen gecombineerd met fysiek en psychisch welbevinden betekent immers: welzijn!’

Het is vooral deze gedachte waaraan we refereren bij de publicatie van ons jaarverslag. Er is immers heel veel werk verricht. Projecten waarbij we betrokken mogen zijn die bijdragen aan een inclusieve samenleving, vooral voor hen die door omstandigheden (deels) worden uitgesloten of moeizaam includeren. We denken aan de projecten die bijdragen aan groei in zelfvertrouwen en zelfredzaamheid, een veilige en gezonde omgeving voor kinderen om op te groeien, of initiatieven waarbij vrijwilligers zich inzetten voor mensen in een kwetsbare sociale en financiële situatie. Al deze werkzaamheden zijn gericht op het WELZIJN van mensen, jong en oud.

jaarverslag 2019