Jaarverslag 2020

Samen
Met dat ene woord is veel gezegd over de missie van Eleven Floawers Foundation. Door samen te werken, samen te leven, samen te zorgen is de samenleving het best gediend. Daar staat Eleven Floawers Foundation voor. Impact hebben op de samenleving. Niet zomaar impact, maar impact vanuit de bedoeling om het welzijn en de kwaliteit van het onderling samenleven te vergroten.

Juist in 2020 waarin de Covid-19 pandemie de samenleving heeft stil gezet is gebleken hoe belangrijk samen is. Aan de ene kant zagen we de enorme druk op de zorg, het onderwijs, (kleine) ondernemers, families en gezinnen. Aan de andere kant zagen we ook de veerkracht en creativiteit van veel individuen, instellingen, organisaties en bedrijven.

De voorzitter van de Eleven Floawers Foundation - Dr. Harmen van Wijen  - opent met deze zinnen zijn voorwoord bij het Jaarverslag over 2020. Hij geeft er de essentie van dit bijzondere jaar weer.

Jaarverslag 2020