Jaarverslag 2022

De kracht van GROEN

Wij mensen gedijen het beste in verbinding met onze omgeving. Deze omgeving bestaat in de eerste plaats uit relaties waarin we ons bevinden. Daarom staat bij het werk van Elven Floawers de kracht van relaties centraal. En willen we in die situaties ondersteunen waar relaties onder druk staan of gebroken zijn.

Tegelijk is de omgeving meer dan alleen relaties. De omgeving is ook letterlijk de omgeving waarin we wonen, werken en ontspannen. Die omgeving heeft invloed op het welbevinden van ons mensen persoonlijk en in onze relaties. Uit onderzoek en uit concrete ervaringen blijkt dat de natuur als groene omgeving een positieve invloed heeft. Dat noemen we de kracht van groen.

Afgelopen jaar hebben we de focus van ons werk verder gedefinieerd in de lijn van de kracht van groen. Wij steunen graag initiatieven die welzijn bevorderen of waarbij zorg wordt veleend in een natuurlijke groene setting. Vanuit dat perspectief willen we als Eleven Floawers Foundation via onze projecten inspireren en ondersteunen in omstandigheden waar het welbevinden onder druk staat. Op die manier willen we als Eleven Floawers impact hebben. Niet zomer impact, maar impact vanuit de bedoeling om het welzijn en de kwaliteit van het onderling samenleven te vergroten.

In 2022 hebben veel medewerkers en vrijwilligers in de projecten en ook medewerkers van Eleven Floawers Foundation een grote bijdrage geleverd aan het welzijn van de ander. In ons jaarverslag zijn daar mooie voorbeelden van te lezen. Hieronder kunt u ons jaarverlag downloaden. Veel leesplezier!

Jaarverslag 2022