Passend onderwijs op zorgboerderij

Ze zeggen dat ik niet met anderen kan leren, spelen, samenwerken, lachen...