Project

Buiten Gewoon Leren en Proberen

Style Element

Sommige cliënten op de Zorgboerderij kunnen en willen meer dan dagbesteding en willen wat leren. Aan deze groep wordt een maatwerktraject geboden met als doel te voorkomen dat zij chronisch afhankelijk blijven van zorg en ondersteuning.

Ontwikkelingsgerichte dagbesteding kansarme jongeren en jong volwassenen

Sommige cliënten op de Zorgboerderij kunnen en willen méér dan dagbesteding en willen nog wat leren. Zij komen op de boerderij in aanraking met activiteiten en machines en ontdekken dan al doende hun talenten. Talenten die zij graag willen ontwikkelen, maar wel in hun tempo en op hun niveau. Voor deze cliënten wil Landzijde haar dagbesteding innoveren door toe te werken naar ontwikkelingsgerichte dagbesteding.

Op dit moment is er voor deze doelgroep binnen Landzijde een lopend project ‘Buiten Gewoon Leren & Werken’. Dit project is gericht op cliënten die binnen 2 jaar kunnen uitstromen naar beschut of betaald werk.

Het project ‘Buiten Gewoon Leren & Proberen’, richt zich op de doelgroep die het niet redt om binnen een periode van 2 jaar uit te stromen. Zij willen zich graag ontwikkelen maar hebben meer tijd nodig. Vaak stromen ze niet uit, maar ontwikkelen zich wel zodanig dat ze op de participatieladder stijgen en vrijwilligerswerk of andere activiteiten gaan doen. Voor deze doelgroep is maatwerk nodig. Via ‘Buiten Gewoon Leren & Proberen’ wil Landzijde hen in een groene omgeving een maatwerktraject aanbieden dat enkele jaren kan duren, maar hen stapje-voor-stapje verder helpt in hun ontwikkeling. Met als doel dat zij minder afhankelijk worden van zorg en ondersteuning vanuit het gezin en/of de formele zorg en misschien in enkele gevallen zelfs uitstromen naar beschut of betaald werk.

Buitengewoon Leren en Proberen in beeld

Bekijk hier een korte video van Stichting Landzijde

Style Element

"Het leukste van Buiten Gewoon Leren vind ik dat ik kan leren welke richting ik op wil later." Lees hier het verhaal van deze jonge deelnemer van19 jaar.

Ook delen we graag het verhaal van een andere jonge deelnemer. Hij had moeite met theoretische aspecten, maar na zijn tijd in het groenteam is hij vastbesloten om alsnog zijn bosmaaier certificaat te behalen. Gedurende de pilot wordt hij actief ondersteund, zowel op praktisch als theoretisch vlak. Lees hier zijn verhaal.

Style Element

Omschrijving afbeelding / kan hier ook alleen een foto ipv met video?

Het leukste van Buiten Gewoon Leren vind ik dat ik kan leren welke richting ik op wil later, zegt een jonge deelnemer. Hij weet nog niet welke specifieke richting hij op wil, maar hij weet wel dat Buiten Gewoon Leren hem kan helpen daarbij. Hij is benieuwd wat de toekomst hem brengt en leeft daar op zijn manier naartoe.
Style Element

Laura

Zorgboerin

Uitvoering

Stichting Landzijde is een zorginstelling in Noord-Holland met meer dan 115 aangesloten agrarische bedrijven, waar voor mensen die dat nodig hebben, genieten, leren en werken wordt gecombineerd.

Het doel?

Voorkomen dat cliënten chronisch afhankelijk blijven van zorg en ondersteuning vanuit het gezin en/of de formele zorg.
Zelfredzaamheid van de cliënten bevorderen, de groene omgeving helpt hen daarbij.
Meer perspectief voor de cliënten, naast dagbesteding leren zij te participeren in de samenleving.

Onze betrokkenheid

Eleven Floawers draagt financieel bij aan de pilot van 2 jaar, waar de aanpak en ontwikkeling van 20 cliënten in een maatwerktraject gevolgd wordt.

Deel project:

Heeft u vragen of ideeën?

Impact maken op het snijvlak van landbouw en jeugdzorg kan alleen door samen te werken. Bent u (zorg)boer, werkzaam in de jeugdzorg of verantwoordelijk vanuit de overheid? Wij denken, helpen en werken graag met u mee.

Style Element

Harriët Gijsbertsen

Programma-manager

Bel Harriët Gijsbertsen Stel een vraag

Recente projecten

Bekijk alle projecten