Project

Effecten onderwijs op zorgboerderij

Style Element

Wij steunen onderzoek naar de blijvende effecten.

Klaar bij de zorgboerderij, en dan?

Steeds meer kinderen hebben er baat bij om een poosje op de zorgboerderij te zijn, omdat ze dreigen uit te vallen in het regulier- of speciaal onderwijs. Vaak wordt zorg voor de kinderen gecombineerd met een vorm van onderwijs. Na verloop van tijd ronden veel kinderen hun periode af bij de zorgboerderij om vervolgens weer in te stromen in het regulier onderwijs.

‘Wat is na afloop van deze periode het meetbare effect van hun periode op de zorgboerderij?’. Deze vraag onderzoekt de Wageningen Universiteit, onder leiding van onderzoeker Jan Hassink.

In dit onderzoek worden 80 leerlingen na het vertrek van de boerderij een jaar lang gevolgd. Met dit onderzoek wordt een duidelijk beeld gegeven over de vraag of kwetsbare leerlingen die uitvielen of dreigden uit te vallen uit het onderwijs blijvend baat hebben bij het onderwijszorgprogramma dat ze op de boerderij hebben gevolgd.

Style Element

Omschrijving afbeelding / kan hier ook alleen een foto ipv met video?

Uitvoering

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van dr.ir. Jan Hassink, Wageningen University.

Het doel?

Bijdragen aan meer kennis over de effectiviteit van onderwijs en zorg in de groene omgeving én deze kennis delen met anderen.

Het onderzoek draagt bij aan:

  • kwaliteitsverbetering van het onderwijs op de onderwijszorgboerderijen;
  • meer acceptatie en erkenning binnen de onderwijswereld, omdat de werkzame effecten zichtbaar zijn en verdere professionalisering mogelijk is;
  • inzicht voor scholen om preventief maatregelen te treffen om uitval te verminderen;
  • inzicht voor samenwerkingsverbanden en gemeenten die met de onderwijszorgboerderijen samenwerken in de betekenis van onderwijszorgarrangementen op de boerderij. En de ondersteuning die leerlingen met complexe problematiek nodig hebben om in het onderwijssysteem hun plek te vinden.

Onze betrokkenheid

Eleven Floawers Foundation financiert dit onderzoek en heeft het mede geïnitieerd, vanwege de aansluiting bij het eerder door Eleven Floawers gesteund onderzoek gericht op de inventarisatie en werkzame elementen van de onderwijszorgboerderijen:

  • Inventarisatie onderwijsboerderijen, inzicht in de omvang en inhoud van onderwijs op onderwijs zorgboerderijen (onderzoeksrapport ‘Ontwikkeling en professionalisering van onderwijs op de boerderij: Leerarrangementen in het groen’, september 2020)
  • Beschrijving kwaliteiten van onderwijs op de boerderij, ervaringen/betekenis voor verschillende stakeholders (leerlingen, onderwijs, boeren), best practices: eindbrochure leerarrangementen in het groen met titel: ‘De onderwijs-zorgboerderij, een kansrijk traject om uitgevallen leerlingen terug naar school te begeleiden’.

Deel project:

Heeft u vragen of ideeën?

Impact maken op het snijvlak van landbouw en jeugdzorg kan alleen door samen te werken. Bent u (zorg)boer, werkzaam in de jeugdzorg of verantwoordelijk vanuit de overheid? Wij denken, helpen en werken graag met u mee.

Style Element

Harriët Gijsbertsen

Programma-manager

Bel Harriët Gijsbertsen Stel een vraag

Bekijk andere projecten

Bekijk alle projecten