Project

Kindontwikkeling in het groen

Style Element

In Jeugddorp De Glind worden al decennialang kwetsbare kinderen opgevangen in gezinsverband. Met dit project worden natuuractiviteiten (beleving, educatie, helende werking en liefde voor flora en fauna) structureel toegevoegd aan het kindontwikkelprogramma dat in De Glind wordt geboden.

Kwetsbare kinderen en de integratie van de groene omgeving in de zorg

In Jeugddorp de Glind worden al decennialang kwetsbare kinderen worden opgevangen in gezinsverband. Op dit moment zijn er in De Glind 28 professionele gezinshuizen. Ruim 120 kinderen vinden hier een veilig thuis. Gezinshuisouders hebben de opleiding en de ervaring om aan deze kinderen de verzorging, begeleiding en opvoeding te bieden die ze nodig hebben. Tegelijkertijd doet de kracht van het gewone leven zijn werk omdat het geen instellingsterrein betreft maar een gewone dorpsgemeenschap.

Het project ‘Kindontwikkeling in de groene omgeving’ betreft de uitbreiding van het vrijetijdsaanbod in Jeugddorp De Glind. Activiteiten die door de inzet van natuur en groene omgeving (flora en fauna) bijdragen aan het herstel en de ontwikkeling van kwetsbare, veelal getraumatiseerde kinderen en jongeren. Met dit project wil De Glind wil natuuractiviteiten (beleving, educatie, helende werking en liefde voor flora en fauna) structureel toevoegen aan het kindontwikkelprogramma dat in De Glind wordt geboden.

De kinderboerderij maakt kinderen veerkrachtiger

Karin Blankespoor is gedragswetenschapper en begeleidt getraumatiseerde kinderen in De Glind. Ze legt uit hoe essentieel de kinderboerderij is voor deze doelgroep.

“De kinderboerderij biedt belangrijke ingrediënten voor kinderen om veerkracht te ontwikkelen”, aldus Karin. “Allereerst meesterschap. Op de kinderboerderij ontwikkelen ze allerlei vaardigheden: van dierenverzorging tot een hek maken. Kinderen die moeite hebben met schoolvakken, kunnen uitblinkers zijn op de kinderboerderij. Dat geeft ze weer zelfvertrouwen.”

Style Element

Omschrijving afbeelding / kan hier ook alleen een foto ipv met video?

Een ander aspect is controle. “Getraumatiseerde kinderen hebben de neiging om in verzet te gaan tegen mensen die hen vertellen wat ze moeten doen. Ze

hadden geen controle op wat hen destijds is overkomen toen ze uit huis werden geplaatst en dat ervaren ze als frustrerend. Op de kinderboerderij verrichten de kinderen allerlei werkzaamheden die goed zijn voor de dieren, niet omdat een volwassene dat wil. Daarom vinden ze het geen opgave om een hok schoon te maken.” Vrijgevigheid is ook een factor. “De kinderen hebben dieren wat te bieden zoals aandacht en voer. Dat is goed voor hun eigenwaarde.” Het laatste punt wat Karin benoemt, is de behoefte om ergens bij te horen. “Je wordt als kind gezien op de kinderboerderij: je hebt de verantwoordelijkheid voor een dier en dat maakt je belangrijk.” (foto en tekst Rudolphstichting)

Uitvoering

De Rudolphstichting ondersteunt uithuisgeplaatste kwetsbare kinderen in Jeugddorp De Glind door projecten te financieren die niet bekostigd kunnen worden met gelden vanuit de overheid. Zij bevorderen ontwikkelingsmogelijkheden van uithuisgeplaatste kinderen door zich in te zetten voor opvang in gezinshuizen en zetten zich in voor het opgroeien in een stimulerende woon-, leer- en leefomgeving.

Het doel?

Bijdragen aan het herstel en ontwikkeling van kwetsbare kinderen, door gebruik te maken van de helende werking van groen, ruimte en natuur bij kinderen met trauma’s.

Onze betrokkenheid

Onze bijdrage wordt ingezet om natuuractiviteiten structureel toe te voegen aan het kindontwikkelprogramma, door dit verder te ontwikkelen, verdiepen en bestendigen.

Deel project:

Heeft u vragen of ideeën?

Impact maken op het snijvlak van landbouw en jeugdzorg kan alleen door samen te werken. Bent u (zorg)boer, werkzaam in de jeugdzorg of verantwoordelijk vanuit de overheid? Wij denken, helpen en werken graag met u mee.

Style Element

Harriët Gijsbertsen

Programma-manager

Bel Harriët Gijsbertsen Stel een vraag

Bekijk andere projecten

Bekijk alle projecten